Zin om een tuinpad of een terras met klinkers aan te leggen? Hier leest u hoe u deze moet plaatsen en opvoegen.

Stap voor stap

Wat hebt u nodig?

Wat hebt u nodig?

 • Knauf Stabilisé
 • Knauf Powersand
 • Klinkers
 • Trilplaat
 • Kuip voor het mengen
 • Rei
 • Mortelmenger
 • Harde borstel
 • Waterpas
 • Tape om gootroosters te beschermen (indien nodig)
 • Rubberen hamer
 • Wateremmer
 • Houten lat
 • Een rol voegband met minimale breedte 10 cm
 • Sproeipistool met regeneffect
 • Dichtingskit
 • Meter
 • Roestvrijstalen truweel
 • Potlood

Meer lezen

Een uitzetvoeg realiseren

Plaats een voegband rondom de gestabiliseerde dekvloer en overal waar deze in contact komt met bouwelementen (muren, palen, goten, ...). De dekvloer mag in geen geval in contact komen met harde punten.

Is het mogelijk om dit werk alleen uit te voeren? In dit specifieke geval niet. Het gewicht van de te dragen zaken kan aanzienlijk zijn, daarom raden we aan om minimaal met twee te werken.

Meer lezen

Stabilisé mengen

Meng een zak Stabilisé van 25 kg met ongeveer 2 à 4 liter water, al naargelang de gewenste consistentie. Giet eerst het poeder in een kuip en voeg daarna het water toe. Meng vervolgens tot u een homogeen mengsel zonder klonters bekomt. Wanneer het mengsel klaar is, hebt u ongeveer 2 uur de tijd om het te verwerken.

Meer lezen

Breng de 1e laag Stabilisé aan

Breng de eerste laag Stabilisé aan, doe dit op een homogene manier over een dikte van 10 cm. Gebruik een metserslat om de Stabilisé te egaliseren, eventueel gebruik makend van geleidingslatten om u ervan te verzekeren dat u waterpas werkt. Wanneer het oppervlak geëgaliseerd is, damt u het aan. Aarzel niet om bij grotere oppervlakken of oppervlakken die zullen worden blootgesteld aan zware belastingen, zoals opritten, terrassen enz., gebruik te maken van een trilplaat.

Meer lezen

Het verharde oppervlak realiseren

Nadat u de eerste laag hebt aangedamd, brengt u een tweede laag Stabilisé van 5 cm aan, dewelke niet is aangedamd, om hierin de klinkers op de juiste hoogte te kunnen plaatsen. Plaats een eerste rij klinkers in de tweede laag niet aangedamde Stabilisé van 5 cm dik. Let erop dat u een voeg van 2 mm aanhoudt tussen de klinkers. Dit zal ervoor zorgen dat het polymeerzand beter in de voeg zal kunnen doordringen. Vervolg de plaatsing van de klinkers parallel aan de eerste rij, let er hierbij op dat u steeds een voldoende grote voeg behoudt. Dam opnieuw aan om de klinkers goed vast te zetten en het geheel te nivelleren. Bij grotere oppervlakken plaatst een klinker aan beide uiteinden van de eerste rij en spant u een koord tussen de twee.

Belangrijk: De eerste rij klinkers is de belangrijkste. Zorg ervoor dat u volledig recht en haaks op de rand van het pad werkt. Maak hiervoor gebruik van een grote winkelhaak of bereken de hoek met behulp van de stelling van Pythagoras.

Advies van de professional: Controleer de hoogte, de correcte uitlijning en de parallellie van uw klinkerrijen regelmatig ten opzichte van uw eerste rij.
 

Meer lezen

Verspreid het voegzand

Het materiaal over de droge en zuivere bestrating verdelen en daarbij vermijden dat het hele product op één plaats wordt uitgestort.

Waarom voor een polymeerzand kiezen? Een polymeerzand vertraagt onkruidgroei, beperkt aantasting door insecten en is ook bestand tegen erosie door wind.  

Goed om te weten: Het oppervlak moet volledig droog zijn voordat het polymeerzand erop wordt uitgestort.

Opletten: Bij aanwezigheid van wateropvangpunten in het oppervlak is het belangrijk dat u deze goed afsluit voordat u het oppervlak gaat opvoegen.

Meer lezen

Borstel het polymeerzand in de voegen

Het polymeerzand in de voegen doen binnendringen met een borstel. Het product inborstelen met korte borstelbewegingen. Het vullen van de voegen beëindigen met een zachte bezem door diagonaal over de voegen te borstelen. Ervoor zorgen dat de voegen gevuld zijn over de hele hoogte van de bestrating.

Meer lezen

Laat het polymeerzand in de voegen lopen

Als de voegen minder dan 3 mm breed zijn is het raadzaam om met een rubberen hamer lichtjes op de bestrating te kloppen om het voegmateriaal aan te dammen.
 

Meer lezen

Verwijder het overtollige product van het oppervlak

Eens de voegen volledig gevuld zijn, zorgvuldig al het overtollige product met een borstel van het oppervlak vegen en als werfafval verwijderen.

Meer lezen

Sproei het oppervlak

Vervolgens de bestrating besproeien met zuiver water door gebruik te maken van een sproeipistool in fijne regenstand. Het hele gevoegde oppervlak regelmatig en aanhoudend besproeien gedurende 20 à 30 minuten. Sproeien tot de voegen verzadigd zijn met water.
Onmiddellijk na deze stap moet de bestrating afgespoeld worden met een scherende waterstraal (breed en laag) of een blazer om het water op het oppervlak en de productresten te doen afvloeien van de bestrate zone. Tijdens de binding de verse voegen beschutten tegen hevige regenval (min. 3u bij 20°C)

Opletten: het product niet laat afvloeien in afwateringsgeulen en afvoerbuizen of naar aanpalende constructies (muren, kozijnen, terrassen, …). Het product zou daardoor kunnen uitharden na droging.

Opmerkingen: De aanwezigheid van polymeren in de samenstelling van het product kan kleurverschillen in de voegen veroorzaken, evenals na de droging een lichte verkleuring van de klinkers aan het oppervlak.

Goed om te weten: Om kleurverschillen te vermijden is het aangeraden één enkele bestelling voor het geheel van het project aan te plaatsen om op die manier alle voegen met een materiaal, afkomstig van dezelfde en unieke productie, te realiseren.

Meer lezen

Realiseer elastische voegen aan de contactpunten met muren en naburige bouwelementen

Realiseer elastische voegen aan de contactpunten met muren en naburige bouwelementen

De uitzettingsvoegen die in contact komen met de muren en andere aanpalende constructies afwerken met mastic.

Meer lezen
Delen