Uw douchebak is geplaatst, het is nu tijd om uw douchewand te betegelen. Ontdek hoe in deze tutorial. 

Stap voor stap

Wat heb je nodig?

Wat heb je nodig?

1. Knauf Flex-tegellijm
2. Meter
3. Potlood
4. Waterpas
5. Twee aanmaakemmers
6. Truweel
7. Tegels
8. Mengijzer
9. Mengijzer
10. Inox of PVC tegelprofiel(en)
11. Tegelkruisjes
12. Rubber tegelhamer

Meer lezen

Tegelfases bepalen

Tegelfases bepalen

Voor de betegeling te starten is het belangrijk om de volgende parameters te bepalen:

  1. Tegelafmetingen
  2. Voegbreedtes
  3. Afmeting muuroppervlak
Op basis hiervan kan je het volgende voorzien:
  1. De benodigde hoeveelheid tegellijm (richtwaarde terug te vinden in technisch blad Flex-tegellijm)
  2. Type tegelkam
  3. Breedte van de tegelkruisjes
  4. Uit te voeren versnijdingen van tegels

Meer lezen

De douchebak beschermen

Om het schoonmaken op het einde te vereenvoudigen en de aanpalende vlakken tegen beschadigingen te beschutten, is het aangewezen om de vloer en alle andere kwetsbare zones zoals douchebak te beschermen voor het met betegelen.

Meer lezen

De tegellijm mengen

Giet eerst ca. 0,7 l zuiver water in een voldoende groot recipiënt. Vervolgens 2.5 kg Flex-tegellijm in poedervorm aan het water toevoegen. De verpakkingsteksten in acht nemen wat betreft de verhoudingen water/poeder, maar ook de verwerkingsrichtlijnen.

Als u tegels voor de eerste keer plaatst, meng liever niet een volledige zak. Het mengsel moet trouwens binnen 4 u. verwerkt worden. Als de tegellijm uitgehard is, kan die niet meer gebruikt worden. 

Gebruik een elektrische menger (max. 600 toeren/min.) of bij kleine hoeveelheden, een schroefmachine uitgerust met een mengijzer.
Meng het water en het poeder tot een klontervrije pasta. Het mengsel ongeveer 5 minuten laten rusten
en na het reinigen van het mengijzer, opnieuw doorroeren.

Hoe zijn tegellijm kiezen? De tegellijm kiezen in functie van de toepassing. Moet je binnen of buiten werken? Wordt de tegel op de vloer of op de wand aangebracht? Voor middelgrootte tegels op wanden in badkamers raden wij de Flex-tegellijm aan. Deze lijm is bijzonder geschikt voor vochtige omgevingen en beschikt over een grote glijweerstand. Een belangrijke eigenschap bij wandtegels.

De raad van een pro: Steeds de lijmpoeder aan het water toevoegen en niet omgekeerd. Door deze methode te volgen, loop je minder kans tot klontervorming in het mengsel.

Meer lezen

Tegels opmeten

Meet de hoogte van een tegel en aan deze maat 5 mm bijtellen. Deze maat overzetten op de breedte van de te betegelen muur vertrekkende vanaf de basis van deze laatste. Met een potlood, houten lat of dergelijke en een waterpas een horizontale uitzetten op de muur.

Wat te doen als de ondergrond ter hoogte van de vloer niet waterpas is? In dat geval moet je een lat op de eerste tegel plaatsen. Deze houten lat moet perfect waterpas geplaatst worden en zal als referentielijn dienst doen bij het starten van de betegeling.

Meer lezen

De tegellijm aanbrengen

De tegellijm verticaal van boven naar beneden aanbrengen tot de eerder uitgezette referentielijn.
Vervolgens eindigen door de lijm horizontaal te kammen. Deze handeling verbetert de hechting van de lijm.

Hoe het tegeloppervlak voorbereiden? De ondergrond voor de tegels moet steeds vlak, vast, droog, proper en vrij zijn van stof en vet. De wand in gipsplaat zoals voorgesteld in de videofilm werd vooraf behandeld met Knauf Douchedicht (afdichtingsemulsie).  Deze moet de afdichting van de ondergrond garanderen. Wenst u meer te vernemen hoe wanden voor te behandelen voor het tegelen, bekijk dan snel onze klusvideo.

Hoe zijn tegelkam te kiezen? Er bestaan heel wat soorten lijmkammen. De breedte en de vorm van de kam kunnen verschillen. In de regel, hoe groter de tegel, des te groter de nodige hoeveelheid tegellijm en dus, des te breder zijn de tanden van de lijmkam.  Weet dat je voor een kleine tegel een kam met kleinere tanden nodig hebt (6 mm zoals in videofilm), en voor grotere tegels juist andersom.

Meer lezen

Tegels aanbrengen

Na de lijm te hebben aangebracht, de tegels binnen een tijdspanne van 20 minuten op de lijm plaatsen en stevig aandrukken. Voor een goed resultaat, de tegels met kleine roterende bewegingen in de lijm duwen.

De eerste rij tegels plaatsen waarbij een voeg van 5 mm tussen de tegel en de douchebak wordt gelaten. Op die manier komt de bovenkant van de tegel overeen met de eerder uitgezette lijn.
Een tegelkruisje plaatsen in de hoek gevormd tussen de aanpalende muur en de tegel.
Deze operatie herhalen over de volledige breedte van het tegeloppervlak. Tussen elke tegel een tegelkruisje plaatsen om zo over de nodige ruimte tussen de voegen te beschikken. Vervolgens met behulp van een waterpas controleren dat de tegels correct zijn geplaatst.  

Wist u dat? Eens de tegel in de lijm geplaatst, heb je ongeveer 15 min. de tijd om de tegel lichtjes te corrigeren.

De raad van een pro: Vergeet niet een tegel in de lijm te plaatsen en deze onmiddellijk weg te nemen. Zo kan je de correcte overdracht van de lijm op de tegel controleren.

Belangrijk: Vergeet niet de tegelkruisjes te verwijderen voordat de lijm volledig droog is.

Meer lezen

Stopprofiel plaatsen

Plaats verticaal het stopprofiel ter hoogte van de laatste tegel van het tegeloppervlak. Controleer met een waterpas en kleef het profiel op de ondergrond met behulp van de tegellijm.

Pas opnieuw de etappes 6 en 7 toe en breng de lijm aan met een lijmkam alsook de tegels tot de gewenste hoogte.

Meer lezen

Vlakheid en niveau controleren

Regelmatig met een waterpas de uitlijning van de tegels nakijken en indien nodig corrigeren. Het is aangewezen deze operatie meerdere malen uit te voeren om zo de verticale en horizontale loodlijn
te volgen.

Gebruik de rubberen hamer en een diagonaal op de tegels geplaatste houten lat om zo de vlakheid te controleren. Deze operatie kan tijdens de werken meerdere malen uitgevoerd worden voordat de lijm hard wordt.

Meer lezen

Overtollige lijm verwijderen

Verwijder door middel van een voegkruisje de overtollige lijm in de voegen. Met een zachte doek de tegels achteraf schoonmaken.

Herhaal voor de andere wand de etappes 5, 6 en 7.

Meer lezen

Tegels uitsnijden voor buisdoorvoeringen

Met een potlood de juiste locatie van de uitsnijding op de tegel tekenen en dit in functie van de buizen. Gebruik een slijpschijf voor het uitsnijden en start met de zichtzijde van de tegel waarna de rugzijde kan volgen. Je kan het kleven verderzetten zoals beschreven in de etappes 6 en 7. Afsluiten met de controle van de vlakheid en verwijder de overtollige lijm zoals beschreven in de etappes 9 en 10.

In de regel moet je 8 uren wachten om met het voegen te starten.

Goed te weten: Voor de rechte snedes eerder een manuele tegelsnijder gebruiken.

Meer lezen

De tegels voegen

Als de tegels geplaatst zijn, kan je verder met het voegen.
Bekijk hiervoor deze video of ga naar deze pagina om:

  1. Te weten hoe u het voegmateriaal moet aanbrengen
  2. Hoe u de tegels best moet reinigen

Meer lezen
Delen